1. زنانگی اروتیک: برساختی تاریخی

رعنا پورمحمد؛ علی رجبلو؛ آرش حیدری؛ فاطمه صادقی

دوره 21، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 129-147

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2020.244323

چکیده
  "برساخت زن اروتیک" در تاریخ ایران نقطه­ای کانونی در نگارش تاریخ سکسوالیته است. این پژوهش در راستای پاسخ­گویی به این سؤال تدوین شده است که در کدامین برهۀ تاریخی زن دارای هستی اروتیک شد؟ پژوهش حاضر با روش دیرینه­شناسی انجام گرفته و در این راستا از نگاره­های اروتیک دورۀ صفویه و اسناد مکتوب موجود استفاده شده است. در دورۀ شاه عباس ...  بیشتر

2. تنظیمات ایرانی: حکومت‌مندی و برآمدن دولت مدرن در ایران

آرش حیدری

دوره 19، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 126-148

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2018.36650

چکیده
  بسترهای گفتمانیِ برآمدن دولت مدرن در ایران به دوران سال­های 1268 الی 1305 ه.ق برمی­گردد. در این دوران، وقایع و رویدادهای عمده­ای رخ دادند که روند رایجِ تاریخ سیاسی در ایران را تشکیل می­دهند و شاکله­ای مدرن به خود گرفته و اندیشۀ دولت فراگیر و هویت ملیِ واحد پروبلماتیک گردید. مسئلۀ اصلیِ مقاله حاضر از سویی تعیین تکلیف نظری با جریان­های ...  بیشتر

3. دوگانه فرد/جامعه در اندیشه دورکیم: فردگرایی اخلاقی

آرش حیدری؛ سجاد سرحدی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 90-115

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی دوگانه فرد/جامعه در آثار امیل دورکیم جامعه‌شناس فرانسوی است. به عبارت دیگر آنچه این مقاله دنبال می‌کند همان پروبلماتیکی است که وی در مقدمة نخستین اثر جامعه‌شناختی‌اش یعنی تقسیم کار با عنوان بررسی رابطه فرد و جامعه بیان می‌دارد. در این مقاله تلاش می‌شود که نشان دهیم تحلیل دورکیم در مورد رابطه فرد/ جامعه ورای ...  بیشتر

4. فروید و آلتوسر: جنبه‌های جامعه-شناختی روان‏کاوی

آرش حیدری

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 3-24

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی نظرات فروید در مورد سوبژکتیویته و نسبت آن با سوژۀ ایدئولوژیک آلتوسر است. در این مقاله ابتدا نگاه فروید، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، به سوژه بررسی می‎‌شود و سپس اندیشه‌های او با نوع نگاه آلتوسر به سوژه مورد مقایسه قرار می‏‏گیرد. ایگو در کار فروید جایگاه سوژه در مباحث فلسفی- جامعه‏شناختی را دارد. ایگو[1] ...  بیشتر