نویسنده = سیدعلیرضا افشانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-110

راضیه ذاکری‌هامانه؛ سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسکری‌ندوشن