نویسنده = پرویز اجلالی
تعداد مقالات: 3
1. زندگی روزمره در پارک‌های شهری: مطالعه مقایسه‎ای پارک‏های تهران و کرمان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 111-148

پرویز اجلالی؛ ریحانة انجم شعاع


2. نگاهی به مشکلات آمار جرایم در ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 110-130

پرویز اجلالی


3. نگاهی به مشکلات امار جرایم در ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 110-130

پرویز اجلالی