نویسنده = محمد جواد زاهدی
تعداد مقالات: 3
1. اعتماد و مشارکت ( بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهرتهران )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 109-135

پروین علی پور؛ محمد جواد زاهدی؛ ملیحه شیانی


2. بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 92-125

محمد جواد زاهدی؛ سجاد اجاقلو