نویسنده = شیانی، ملیحه
تعداد مقالات: 4
1. نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی "شهروند خوب" کیست؟

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-110

ملیحه شیانی؛ فاطمه صدیقی


2. تجربه‌ گردشگری و هویت ملی مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-78

ملیحه شیانی؛ سمیه هاشمی


3. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی


4. اعتماد و مشارکت ( بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهرتهران )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 109-135

پروین علی پور؛ محمد جواد زاهدی؛ ملیحه شیانی