نویسنده = حسین بهروان
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 116-148

مهدی کرمانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی


2. بررسى‌فرآیندبرچسب‌زنى‌به بیماران اچ اى وى(ایدز)وپیامدهاى آن (مطالعه موردى)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 141-164

حسین بهروان؛ محسن نوغانى؛ اعظم عباچى