نویسنده = قاراخانی، معصومه
تعداد مقالات: 3
1. اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 3-23

سید آیت‌الله میرزایی؛ معصومه قاراخانی


2. همتراز خوانی در مجلات علمی(مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 147-179

سید آیت الله میرزایی؛ محمد ایوبی اردکان؛ معصومه قاراخانی؛ فاطمه شیخ شعاعی


3. تحلیل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 3-33

فرهنگ ارشاد؛ معصومه قاراخانی؛ سید ایت اله میرزایی