نویسنده = حسنی، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
1. اجبار و رفتارهای انحرافی: آزمون تجربی نظریة حمایت اجتماعی و اجبار افتراقی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-127

محمدرضا حسنی؛ فاطمه محمدزاده؛ محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر


2. شرمسارسازی بازپذیرکننده و بزهکاری: آزمون تجربی نظریة تلفیقی بریث ویت

دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-37

اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدرضا حسنی


3. تخلفات رایانه‌ای در میان دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 24-56

اکبر علیوردی نیا؛ اعظم ملک دار؛ محمدرضا حسنی