نویسنده = نواح، عبدالرضا
تعداد مقالات: 3
1. قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 74-104

عبدالرضا نواح؛ سید عبدالحسین نبوی؛ خیری حیدری


2. بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر دزفول)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 132-161

عبدالحسین نبوی؛ عبدالرضا نواح؛ نرگس امیرشیرزاد


3. تأثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 122-140

عبدالرضا نواح؛ سید مجتبی تقوی‌نسب