نویسنده = علی رجبلو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه هویت ملی و احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان بالاتر از 18 سال شهر تهران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-59

علی رجبلو؛ افسانه کمالی؛ فاطمه رازکردانی شراهی


2. بررسی جامعه‌شناختی گفتار عامیانه در خرده فرهنگ جوانان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-106

علی رجبلو؛ زهرا علیخانی