نویسنده = محمد عباس زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسى جامعهشناختى رفتار شهروندى سازمانى دانشگاه و عوامل مرتبط با آن

دوره 11، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 112-140

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایى؛ اکبر طالبپور؛ نیر محمدپور


2. بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 3-28

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایی