روند تحول و موانع ساختاری توسعة سیاسی در ایران(1382-1304)

محمد عبداللهی؛ فیروز راد

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 29-63

چکیده
  هدف مقالة حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولاً، توسعة سیاسی در مفهوم توسعة مشارکت و رقابت سیاسی، در دورة پس از روی کار آمدن رضاشاه تاکنون(1382-1304) – طی شش مقطع زمانی متوالی-  چه روندی را در ایران طی کرده  و چه فراز و فرودی را پشت سر گذاشته است؟ و ثانیاً، در این مدت نسبتاً طولانی، توسعة سیاسی در کشور با چه موانع و چالش های جدی مواجه ...  بیشتر

هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران

محمد عبداللهی؛ محمد عثمان حسین بر

دوره 7، شماره 4 ، دی 1385، ، صفحه 3-37

چکیده
  دموکراسی و هویت جمعی از موضوع های اصلی مورد توجه در جامعه شناسی معاصرند.در ایران هم بحث درباره این موضوع ها همزمان با جنبش مشروطه آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است.با توجه به چند قومی بودن جامعه ایران و تحولات جهانی امروزه اینگونه مباحث از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده اند.پژوهش موجود در همین راستا و برای بررسی نگرش مردم به دموکراسی ...  بیشتر

پاسخ به نقد مقاله "تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران"

محمد عبداللهی؛ علی ساعی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، ، صفحه 105-115

چکیده
  در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" به چاپ رسید.این مقاله از سوی آقای دکتر طالبان مورد نقد قرار گرفت.این نقد زمینه ای را فراهم کرد که در باب سه عنصر روش شناختی:شرط لازم و کافی،مسئله خود همبستگی و تحلیل عاملی استدلال عقلانی ارائه گردد.اساسا انتقاد کردن و انتقاد پذیری ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی دموکراتیزاسیون در ایران

محمد عبداللهی؛ علی ساعی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 3-27

چکیده
  مسئله مورد تبیین در این مقاله تفاوت پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است.بر اساس این مسئله،سوال تحقیق تحت عنوان"میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران چگونه قابل تبیین است؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و در مقام حل مسئله،چارچوب نظری تحقیق با ساختار مفهومی زسر بیان گردیده است:اگر مدرنیزاسیون رخ دهد،آن گاه با شرط وجود ...  بیشتر

زنان و نهادهای مدنی مسائل،موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران

محمد عبداللهی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، ، صفحه 62-99

چکیده
  پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقا کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیر ممکن نباشد،حئاقل بسیار مشکل خواهد بود.موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی ...  بیشتر

یادمان رابرت کینگ مرتن 1910-2003

محمد عبداللهی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1381، ، صفحه 132-163

چکیده
  مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها،روش ها و حوزه های جامعه شناسی،به ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی، صاحب آثار عدیده ای است.مرتن بیشتر به جامغه شناسی نظم،دیدگاه کارکدگرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقمند بوده ...  بیشتر

یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910

محمد عبداللهی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1381، ، صفحه 131-158

چکیده
  مرتن در سال 1910 در امریکا متولد شد.پس از گرفتن دکترای جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد دعوت به کار دانشگاه کلمبیا را پذیرفت.او در زمینه بینش ها ،روشها و حوزه های جامعه شناسیفبه ویژه جامعه شناسی علم و مسائل و انحرافات اجتماعی صاحب آثار عدیده ای است.مرتن بیشتر به جامعه شناسی نظم دیدگاه کارکرد گرایی ساختاری و روش تحلیل کارکردی علاقمند بوده ...  بیشتر

عملکرد انجمنهای علمی در زمینه ی ترویج و توسعه ی علم و اخلاق

محمد عبداللهی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، ، صفحه 47-63

چکیده
  بررسی عملکرد انجمن های علمی در نظام علمی و تحقیقاتی کشور موضوع اصلی این مقاله است.منظور از انجمن علمی نوعی نهاد مستقل است که از به هم پیوستن یا اجتماع آگاهانه و داوطلبانه ی اصحاب یک رشته علمی پدید می آید تا از طریق تعامل آزاد خردمندانه و به دور از سلطه بتواند بین صاحبان هر تخصص زمینه لازم را برای پیشبرد علم و تنظیم و ترویج اصول و قواعد ...  بیشتر