نویسنده = ابراهیمی، مهدی
تعداد مقالات: 9
2. جامعه‌شناسی تحلیلی و سازوکارهای اجتماعی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 178-182

مهدی ابراهیمی


6. مخاطره، آسیب‌پذیری و زندگی روزمره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-10

مهدی ابراهیمی


7. فضا و نظریۀ اجتماعی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 161-168

مهدی ابراهیمی


9. سیاست‌گذاری اجتماعی برای توسعه

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 151-156

مهدی ابراهیمی؛ علیرضا صادقی