نویسنده = مدنی قهفرخی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی


2. مشکلات اجتماعی در اولویت ایران

دوره 9، 1,2، بهار 1387، صفحه 151-160

حسن رفیعی؛ سعید مدنی قهفرخی؛ مروئه وامقی