گاندی، عدم خشونت و جنبش‏های اجتماعی

ابراهیم فیوضات؛ رضا تسلیمی تهرانی؛ علی دادگر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 141-160

چکیده
  مقاله حاضر به معرفی افکار مهاتما گاندی به ویژه در باب عدم خشونت پرداخته  و ریشه های این تفکر را در اندیشه های شرقی و غربی جستجو کرده است. این مقاله سعی دارد تا تأثیر اندیشه‏های گاندی در باب عدم خشونت را بر جنبشهای اجتماعی جهان معاصر به نمایش بگذارد و ابعاد و اشکال این تأثیرگذاری را مورد بررسی قرار دهد.  بیشتر

نگرش جوانان به حرفه و صنعت

ابراهیم فیوضات

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، ، صفحه 65-77

چکیده
  جوانان در گذشته در حوزه ی حرفه و فن با انتقال فکر و پیشه اموزش می دیدند.حوزه ی مذکور متاثر از نظام استاد و شاگردی بود.جوانان در این عرصه ی زندگی پختگی را تجربه می کردند.زندگی خانوادگی،کاری و تفریح از یک وحدت نسبی برخوردار بود.خانواده به چنین نظام و فرایندی امیدوار بود.با این که متعاقب انقلاب صنعتی در غرب نظام استاد_شاگردی متحول شد و اموزش ...  بیشتر