نویسنده = ابراهیم فیوضات
تعداد مقالات: 2
1. گاندی، عدم خشونت و جنبش‏های اجتماعی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 141-160

ابراهیم فیوضات؛ رضا تسلیمی تهرانی؛ علی دادگر


2. نگرش جوانان به حرفه و صنعت

دوره 4، شماره 1، بهار 1381، صفحه 65-77

ابراهیم فیوضات