نویسنده = چلبی، مسعود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای بهداشتی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 28-43

مسعود چلبی؛ نیلوفر سقاباشی نایینی


3. بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی

دوره 9، 1,2، بهار 1387، صفحه 34-57

مسعود چلبی؛ سیدمحسن موسوی


4. مطالعه تطبیقی ـ تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-36

مسعود چلبی؛ غلامرضا عظیمی