نویسنده = علی‌رضا شجاعی‌زند
تعداد مقالات: 2
1. نسبت «جامعه‌شناسیِ دین» با الهیات و کلام

دوره 9، 1,2، بهار 1387، صفحه 58-72

علی‌رضا شجاعی‌زند


2. به مثابة پاسخ: مرور و تکمله‌ای بر مباحث «عرفی‌شدن»

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 1-14

علی‌رضا شجاعی‌زند