نویسنده = زاهدی، محمدجواد
تعداد مقالات: 6
1. «خود و دیگری» در اندیشة نیما

دوره 18، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 30-52

احسام سلطانی؛ محمدجواد زاهدی


2. بررسی ابعاد و تحلیل شهروندی فعال

دوره 18، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 3-37

مهرناز امین آقایی؛ محمدجواد زاهدی؛ ملیحه شیانی


3. نقد دیدگاه بودریار درباره نقش رسانه در شکل گیری مسئله اجتماعی و امر واقع

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 3-31

محمدجواد زاهدی؛ نوراله نورانی


4. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعة اجتماع علمی رشته جامعه‌شناسی)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 26-48

مهناز جلیلی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد؛ علی ربیعی


5. تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی (مطالعه نمونه‌ای در استان لرستان )

دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-92

نورالدین اله‌دادی؛ محمدجواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ شهناز صداقت‌زادگان