نویسنده = علیرضا صادقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گروه‌های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

دوره 9، 1,2، بهار 1387، صفحه 142-150

مهدی طالب؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا صادقی


2. سیاست‌گذاری اجتماعی برای توسعه

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 151-156

مهدی ابراهیمی؛ علیرضا صادقی