مرور کتاب: بازخوانی کتاب: دریغ است ایران که ویران شود

فاطمه جواهری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 165-172

چکیده
  مشخصات کتاب: فرامرز رفیع­پور (1393) دریغ است ایران که ویران شود، نشر انتشار کندوکاوها و پنداشته­ها(1360)؛ جامعه روستایی و نیازهای آن (1364)؛ سنجش گرایش روستائیان به­جهاد سازندگی و عوامل مؤثر بر آن (1372)؛ وسائل ارتباط جمعی وتغییر ارزش­های اجتماعی (1375)؛ جامعه، احساس، موسیقی(1375)؛  توسعه وتضاد(1376)؛ آناتومی جامعه(1377)؛ آنومی یا آشفتگی ...  بیشتر

مهاجرت علمی: بررسی علل گرایش دانش‌آموختگان رشته‌های غیر جامعه‌شناسی به تحصیل در رشته جامعه‌شناسی

فاطمه جواهری

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1387، ، صفحه 89-119

چکیده
  طی چند سال اخیر شاهد هستیم برخی از افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای جامعه‌شناسی پذیرفته شده و به تحصیل می‌پردازند، رشته تحصیلی اولیه آن‌ها جامعه‌شناسی نبوده است. کنجکاوی در این  مورد از آن جهت حائز اهمیت است که شناخت ما را نسبت به وضعیت جامعه‌شناسی ایران و مسایل جاری آن افزایش می‌دهد. هدف اصلی این مقاله واکاوی برخی از ...  بیشتر

برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه ای و نگرشی مرتبط با آن

سید حسن سراج زاده؛ فاطمه جواهری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 3-40

چکیده
  در این مقاله بر اساس این فرض که تحولات اقتصادی -اجتماعی معاصر ضروریتهای کارکردی جدیدی در نظام جنسیتی تقسیم نقش های اجتماعی و خانگی ایجاد کرده است و جریانهای فکری جدید ،نظام تقسیم نقشهای سنتی زن و مرد را به چالش کشیده است.اثر برخی از متغیرهای زمینه ای و نگرشی بر برابری گرایی جنسیتی بررسی می شود.این کار با تحلیل ثانویه داده های طرح پیمایشی ...  بیشتر

دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه

فاطمه جواهری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 45-72

چکیده
  در دوران کنونی که دستاورئهای علمی نقش زیادی در تنظیم و اداره امور جامعه دارند،حرفه های تخصصی از جمله حرفه پزشکی دارای جایگاه قابل ملاحظه ای هستند.نویسنده این نوشتار می کوشد تا به سهم خود نقش و تاثیر حرفه ئپزشکی را بر نظم دهندگی به جامعه آشکار سازد.به این منظور، با تکیه بر روش تحلیل نظری،دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه در دو سطح ...  بیشتر

موانع کارآفرینی زنان،بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفریای زنان در ایران

فاطمه جواهری؛ سرور قضاتی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، ، صفحه 131-178

چکیده
  طی سالهای اخیر میزان قابل ملاحظه ای از اندیشه ها و آرای اجتماعی،در زمینه مسائل و محدودیتهای اشتغال زنان،به رشته تحریر درآمده است.از طرف دیگر،اولویت جامعه برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده کارآفرینی را به موضوع مورد توجه محافل علمی تبدیل کرده است.در این مقاله کوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح کارآفرینی ...  بیشتر