نویسنده = نبوی، سید عبدالحسین
تعداد مقالات: 4
1. قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 74-104

عبدالرضا نواح؛ سید عبدالحسین نبوی؛ خیری حیدری


3. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-27

سید عبدالحسین نبوی؛ کریم رضادوست؛ زهرا بهرامی نژاد