معرفی و تحلیل کتاب: جامعه و سیاست در جهان در حال توسعه نوشته مهران کامروا

روح الله گلمرادی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 179-182

چکیده
  این کتاب ویرایش دوم "جامعه و سیاست در جهان سوم" است. نویسنده کتاب را در راستای تغییرات عمده در سیاست‌ جهانی و مسائل  سیاسی و اجتماعی جهان در حال توسعه گردآوری نموده است. کتاب دربرگیرنده موضوع‌های محوری زیر و مفاهیم مرتبط با آن‌ها می‌باشد: توسعه صنعتی:  نظریه وابستگی و جهانی‌شدن. نقش‌های به طور فزاینده مهم صندوق بین‌المللی ...  بیشتر