نویسنده = حسین اکبری
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‏گریزی و قانون‏شکنی در استان‏های ایران مبتنی بر منطق فازی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 3-32

محسن سوهانیان حقیقی؛ مجید فولادیان؛ حسین اکبری


2. احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-98

حسین اکبری؛ احمد میرمحمدتبار