نویسنده = علی ربیعی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعة اجتماع علمی رشته جامعه‌شناسی)

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 26-48

مهناز جلیلی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد؛ علی ربیعی


3. بحران‌های اجتماعی ایران امروز

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 120-140

علی ربیعی