نویسنده = غلامرضا غفاری
تعداد مقالات: 3
1. فرصت‌های نابرابر و مشارکت اقتصادی زنان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-98

غلامرضا غفاری؛ نریمان یوسفی


3. نشانگرهای فقر در مناطق روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان آزاد شهر)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 32-48

غلامرضا غفاری؛ عباس حق پرست