نویسنده = نازنین شاهرکنی
تعداد مقالات: 1
1. درباره جامعه‌شناسی مردم‌مدار

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 128-150

نازنین شاهرکنی