نویسنده = منیره ساعی‌مهر
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 102-127

سوسن باستانی؛ منیره ساعی‌مهر