نویسنده = اکبر علیوردی‌نیا
تعداد مقالات: 2
1. شرمسارسازی بازپذیرکننده و بزهکاری: آزمون تجربی نظریة تلفیقی بریث ویت

دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-37

اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدرضا حسنی


2. مطالعه جامعه‌شناختی بزهکاری: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 75-99

اکبر علیوردی‌نیا؛ محمداسماعیل ریاحی؛ سیده ملیحه موسوی چاشمی