1. بررسی عقلانیت ارزش‌شناختی و چگونگی حصول آن در اندیشه ماکس وبر"تجزیه و تحلیل منطقه خاکستری"

غلامرضا جمشیدیها؛ زینب نادی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 24-58

http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2019.44350

چکیده
  مقوله عقلانیت به همراه موضوعات فراورده آن، از فراخ‌ترین چالشگاه فکری عصر مدرن است. بنا به قول نظریه­پردازان، تمامیِ همِ عقلانیت که از ویژگی­های برجسته دنیای نوین است یر حسن تدبیر حیات استوار است. آن­چه مسلم است بر سر بحث عقلانیت اتفاق آرا وجود نداشته و هر متفکری از ظن خود نوع یا انواعی از آن را یار بی مثل و مانند و تدبیر برای حسن ...  بیشتر

2. ابن خلدون در مقام تبیینگرى: پوزیتیویست یا تاریخ گرا؟

غلامرضا جمشیدیها؛ على بقائى سرابى

دوره 12، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 94-126

چکیده
  این نوشتار به بررسى این معمّاى رایج در علوم انسانى و اجتماعى مى‌پردازد که آیا ابن‌خلدون در مقام تبیین‌گرى پدیده‌هاى کانونى دانش خود، پوزیتیویست است یا تاریخ‌گرا؟ در این راستا، ابتدا در قالب چارچوب مفهومى به بیان مشخّصه‌هاى عمومى پوزیتیویسم و تاریخ‌گرایى پرداخته مى‌شود. بعد با اتّخاذ روش‌شناسى «مطالعات اَسنادى» با استناد ...  بیشتر