نویسنده = فولادیان، مجید
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‏گریزی و قانون‏شکنی در استان‏های ایران مبتنی بر منطق فازی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 3-32

محسن سوهانیان حقیقی؛ مجید فولادیان؛ حسین اکبری


2. صورت‌بندی جامعه‌شناختی تئوری کاریزمای وبر

دوره 20، 3 (دومین ویژه نامه ماکس وبر)، پاییز 1398، صفحه 59-87

مجید فولادیان


3. تحصیل منضبطانه و کنشگری منفعلانه: نشانه شناسی اجتماعی صف در تجربه‌تحصیلی دختران جوان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-112

زهرا برادران کاشانی؛ مهدی کرمانی؛ مجید فولادیان


4. تنبلى اجتماعى و عوامل مؤثر بر آن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 98-125

محمدرضا جوادى یگانه؛ مجید فولادیان