نویسنده = سعید معیدفر
تعداد مقالات: 3
1. فساد سیاسى و ثبات سیاسى

دوره 11، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 54-79

سعید معیدفر؛ حسین احمدى


2. بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 34-58

سید علیرضا دربندی؛ سعید معیدفر