نویسنده = چلبی، مسعود
تعداد مقالات: 6
3. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 3-44

مسعود چلبی؛ محمد مبارکی


4. تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 3-31

مسعود چلبی؛ مهدی امیر کافی


5. آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 26-54

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم


6. آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 26-54

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم