نویسنده = صمد رسول زاده اقدم
تعداد مقالات: 2
1. آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 26-54

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم


2. آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 26-54

مسعود چلبی؛ صمد رسول زاده اقدم