نویسنده = سید احمد فیروز آبادی
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 59-91

محمد جواد ناطق پور؛ سید احمد فیروز آبادی