نویسنده = عباس حق پرست
تعداد مقالات: 1
1. نشانگرهای فقر در مناطق روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان آزاد شهر)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 32-48

غلامرضا غفاری؛ عباس حق پرست