نویسنده = شراره مهدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تلویزیون، مخاطب و نگرش نو

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 185-211

شراره مهدی زاده