نویسنده = میرزایی، سید آیت الله
تعداد مقالات: 2
1. ناسیونالیسم و قومیت در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1396، صفحه 32-68

سید آیت الله میرزایی


2. همتراز خوانی در مجلات علمی(مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 147-179

سید آیت الله میرزایی؛ محمد ایوبی اردکان؛ معصومه قاراخانی؛ فاطمه شیخ شعاعی