مطالعه نقش مدیریت شهری نوین در کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر شهر کرج

صلاح الدین قادری

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 149-175

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244217

چکیده
  حکمرانی و مدیریت شهری نوین بیش از آن­که بر مولفه­های کالبدی و اقتصادی تاکید کند بر مولفه­های اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی تاکید دارد. آسیب­های اجتماعی یکی از چالش­های اساسی کلان­شهرهای امروز است که نیازمند تلاش مدیریت شهری به­صورت ویژه در این حوزه است. هدف اصلی مقاله بررسی نقش مدیریت شهری نوین (مبتنی بر دو مولفه ارتقا ...  بیشتر

عقاید قالبیِ گروه‌های قومیِ کردِ کرمانشاه درباره تلقی از یکدیگر و پیامدهای آن

صلاح الدین قادری؛ سید حسین نبوی؛ احمدرضا سالمیان

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 3-25

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38564

چکیده
  مطالعه حاضر، به‌مسئله تفکرات قالبی گروه­های قومی کُرد از همدیگر و پیامدهای آن -با روش نظریه زمینه­ای- می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه، زنان و مردان گروه‌های قومی کُرد شهر کرمانشاه و نمونه تحقیق، از میان گویش‌های سه‌گانه هورام، سوران و کلهر، 28 نفر به­روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. محتوای مصاحبه­ها طی سه مرحله کدگذاری ...  بیشتر