1. گفت و گو با آلن تورن

امیر نیک پی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1381، ، صفحه 137-160

چکیده
    این کتاب آغازگر چیزی است که میوانم سومین مرحله از کارم بنامم.این کتاب که بین سالهای 1988 تا 1991 نوشته شد و در سال 1992 به چاپ رسید،نخستین کتاب از مجموعه ای است که امیدوارم ادامه یابد و حول درون مایه ی کلی سوژه دور می زند.پیش از این مرحله،مرحله ی دوم قرار دارد که محور آن در واقع درون مایه ی کنش گر اجتماعی یا به عبارت دقیقتر جنبش های اجتماعی ...  بیشتر