شاخص‌های روش‌شناسی وبر در شناخت مسایل اجتماعی ایران

بتول محمودمولائی‌کرمانی؛ حسین میرزایی؛ مجتبی میرزایی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 100-113

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.43314

چکیده
  وبر تلاش نمود که ضمن تاکید سنت ایده‌آلیستی آلمانی بر ذهن، آن را به­رویکرد اثباتی و پوزیتویستی نیز پیوند زند. روش‌شناسی وبر، به­شیوه تفهمی و تفسیری به­رفتار انسان می‌پردازد و چه بسا از نظر وبر، کردار، زمانی رفتار انسانی محسوب می‌شود که دارای ویژگی و مشخصه عقلانیت باشد. در روش‌شناسی وی ویژگی‌های رفتار انسانی زمانی قابل بررسی ...  بیشتر

مطالعۀ عوامل تاثیر‌گذار بر تقویت مشارکت اجتماعی دانشجویان در انجمن‌های علمی دانشجویی (مورد مطالعه: انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

حسین میرزایی؛ مجتبی میرزائی؛ توحید علیزاده

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 154-169

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.36919

چکیده
  انجمن­های علمی به عنوان نهادی که می‌تواند در تقویت روابط موجود در اجتماع علمی تأثیر قابل توجهی داشته باشد حائز اهمیت است و از این‌جهت نیازمند مطالعات متعدد در مورد کارکردها، ساختار و شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء کارکردهای آن و دست‌یابی به اهداف است. امری که تحقیق حاضر به نوبۀ خود در صدد انجام آن است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل ...  بیشتر