تعیین‌کنندهای ساختی- سرمایه‌ای سبک زندگی سالم برای مقابله با بیماری‌های مزمن

مهدی قادری؛ امیر ملکی؛ مجید حق‌جو

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 110-142

چکیده
  بیماری‌های مزمن یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر در عصر حاضر هستند. اتخاذ سبک زندگی سالم یکی از بهترین شیوه‌های مقابله با این نوع بیماری‌ها است. این پژوهش، با هدف بررسی تعیین‌کنندهای ساختی- سرمایه‌ای سبک زندگی سالم در میان افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر پیش از ابتلاء به بیماری انجام شد. روش پژوهش حاضر، پیمایش و از نوع مقطعی می‌باشد. ...  بیشتر