مقایسۀ نسبت نوسازی و شریعت در ایران و مالزی در سدۀ اخیر

نسیم نعمتی‌زاده؛ حسن محدثی گیلوائی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 108-135

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.37916

چکیده
  شروع نوسازی در اوایل قرن نوزده میلادی در اکثر کشورهای اسلامی باعث واکنش نیروهای دینی و روحانیت در مواجهه با این پدیده شد و همین امر سبب شد که این کشورها در مقابل این اتفاق و راه‌های تعامل با آن واکنش‌های متفاوتی نشان دهند. به‌طور معمول در هر یک از این کشورها مخالفان و موافقانی پدیدار شدند که مواضع­شان با مواضع حاکمان و فقیهان همگونی‌ها ...  بیشتر