نقد شارحین وبر از شرح اصطلاح سنخ آرمانی و گونه‌های نخ آرمانی

سید ابوالحسن تنهایی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 65-75

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.43312

چکیده
  این مقاله­ کوتاه در شرح این مطلب می­کوشد که مهم­ترین اصطلاح تخصصی وبر در جستار روش­شناسی، یعنی سنخ آرمانی، در شرح و تفصیل شارحین دچار ابهام­های فراوانی گردیده است، به­گونه­ای که نه فقط سنخ­های آرمانی وبر تنها به دو سنخ آرمانی محدود شده (سنخ آرمانی تاریخی و جامعه­شناختی)، به استثنای دست کم سه منبع،بلکه نام یا عنوان هر ...  بیشتر