نویسنده = محمودمولائی‌کرمانی، بتول
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های روش‌شناسی وبر در شناخت مسایل اجتماعی ایران

دوره 20، 2 (اولین ویژه نامه ماکس وبر)، تابستان 1398، صفحه 100-113

بتول محمودمولائی‌کرمانی؛ حسین میرزایی؛ مجتبی میرزایی