کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 6
1. مدل‌سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه‌های اجتماعی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-86

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ عطیه صادقی


2. مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه محوری در مقابل نهادمحوری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 60-89

محمود شارع پور؛ محمد فاضلی؛ الهه اقراریان


6. سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 59-91

محمد جواد ناطق پور؛ سید احمد فیروز آبادی