«خود و دیگری» در اندیشة نیما

احسام سلطانی؛ محمدجواد زاهدی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 30-52

چکیده
  به دلیل سرشت اجتماعی انسان، اساساً تنهایی ناممکن است. اجتماع، نه با «من» بلکه با یک انسان دیگر، با «تو»، شکل می‌گیرد. باختین از جمله افرادی است که در مباحثی که پیش می‌کشد به این امر اشاره می‌کند که وجود دیگری شالوده شکل­گیری "خود" است. در مقاله حاضر به «خود» و «دیگری» در اندیشة نیما پرداخته شده است. منظور از دیگری، ...  بیشتر