کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 9
1. رویکرد اجتماعی به اشتغال زنان در ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-47

یعقوب فروتن؛ مینا شجاعی قلعه نی


4. جهانی شدن، دموکراسی و جنبش‌های دموکراتیک در ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 52-89

سیدامیرمسعود شهرام ‏نیا


5. اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران: نگاهی فراتحلیلی با تأکید بر جوانان

دوره 9، 3,4، پاییز 1387، صفحه 120-142

مهدی منتظرقائم؛ احسان شاقاسمی


6. بحران‌های اجتماعی ایران امروز

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 120-140

علی ربیعی


7. هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 3-37

محمد عبداللهی؛ محمد عثمان حسین بر


8. تفاوتهای بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 119-146

محمد جلال عباسی شوازی؛ فاطمه ترابی