کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی (مطالعه نمونه‌ای در استان لرستان )

دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-92

نورالدین اله‌دادی؛ محمدجواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ شهناز صداقت‌زادگان


2. تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر سنندج)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 131-152

هوشنگ نایبی؛ ستار محمدی‏تلور


4. زنان و باز تعریف هویت اجتماعی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 133-160

باقر ساروخانی؛ مریم رفعت جاه