کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی شبکه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. طبقه اجتماعی و رتبة کنکور: مطالعه‌ای انتقادی در دانشگاه بوعلی سینای همدان

دوره 19، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-67

احمد کریمی بهروزیان؛ نـادر افقـی؛ حمید عباداللهی چنذانق