گرایش‌های دینی معاصر و وضعیت موسیقی در ایران پساانقلابی

حسین سروی؛ حسن محدثی؛ رضا صمیم

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 142-165

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38570

چکیده
  این مقاله نسبت گرایش‌های دینی با موسیقی را در ایران معاصر مورد بحث قرار داده است. گرایش‌ها بر اساس تقسیم‌بندی محدثی (محافظت‌گرایی دینی، ترمیم‌گرایی دینی و بازسازی‌گرایی دینی) بررسی و مواضع هر یک در قبال موسیقی به­بحث گذاشته شده است. در این مقاله رابطة­­ دو نهاد دین و نهاد هنر از منظر جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی هنر مورد ...  بیشتر